Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9913 – Hella/Minth/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 298/04