Kirjalik küsimus E-001008/11 João Ferreira (GUE/NGL) komisjonile. Hügieen, ohutus ja tervisekaitse maavarasid kaevandavas tööstuses