Kirjalik küsimus E-3020/10, mille on esitanud Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) nõukogule. Poliitvangid Kuubal