Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu par Eiropas Kopējo aviācijas telpu (ECAA), Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz komitejas iekšējo reglamentu$