Kirjalik küsimus E-3642/10 Charles Tannock (ECR) ja Fiorello Provera (EFD) komisjonile. Komisjoni sidemed Lõuna-Sudaani piirkonnaga