Komisjoni määrus (EL) nr 876/2010, 5. oktoober 2010 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril