2012/130/EL: Nõukogu otsus, 3. oktoober 2011 , Vaikse ookeani lõunaosa avamere kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta