Kohtuasi C-302/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Højesteret, Taani 18. juunil 2010 — Infopaq International A/S versus Danske Dagblades Forening