Kirjalik küsimus E-6524/09, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile. Erasektori süsteemid põllumajandustoodetele ja WTO