Kohtuasi C-460/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovakkia) 15. oktoobril 2012 — SKP versus Ján Bríla