Kirjalik küsimus E-003794/11 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Läbivooluaku