Rozhodnutie Rady 2012/315/SZBP z  19. decembra 2011 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Nového Zélandu na operáciách krízového riadenia Európskej únie