Padomes Lēmums 2012/315/KĀDP ( 2011. gada 19. decembris ) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko izveido sistēmu Jaunzēlandes dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās