2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2012/315/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, kuriuo nustatomos Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos, pasirašymo ir sudarymo