Nõukogu otsus 2012/315/ÜVJP, 19. detsember 2011 , Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise lepingu (millega kehtestatakse raamistik Uus-Meremaa osalemiseks Euroopa Liidu kriisiohjamisoperatsioonides) allkirjastamise ja sõlmimise kohta