Решение 2012/315/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за създаване на рамка за участието на Нова Зеландия в операциите на Европейския съюз за управление на кризи