Nõukogu kolmas direktiiv , 9. oktoober 1978 , mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g (78/855/EMÜ)