Kirjalik küsimus E-7204/10 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Kriis ja väikeettevõtted Tšehhi Vabariigis