Az Európai Parlament 2012. december 12-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ausztria „EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0621 – C7-0361/2012 – 2012/2277(BUD))