Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen fra Østrig) (COM(2012)0621 — C7-0361/2012 — 2012/2277(BUD))