Kirjalik küsimus E-9834/10 Franz Obermayr (NI) komisjonile. ELi ametlike dokumentide arusaadavus