Kohtujurist E. Sharpstoni ettepanek, esitatud 22.11.2012.