KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi LÄHENEMISVIIS VASTUPANUVÕIMELE: ÕPPETUNNID TOIDUKRIISIDEST