Üldkohtu (esimene koda) otsus, 9.3.2012.#Comité de défense de la viticulture charentaise versus Euroopa Komisjon.#Konkurents – Kaebuse rahuldamata jätmise otsus – Ühenduse huvi puudumine – Kaebuse ulatus – Akti koostaja pädevus – Põhjendamiskohustus.#Kohtuasi T-192/07. Üldkohtu (esimene koda) otsus, 9.3.2012