Kohtuasi C-196/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 14. juuli 2011 . aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG versus Hauptzollamt Bielefeld (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Rubriigid 2203 ja 2208 — Linnaseõlu ekstrakt, mis on mõeldud segujoogi valmistamiseks)