Teatis nafta ja maagaasi uurimisloa (tähis „Costa del Sole” ) taotlemise kohta – Itaalia Vabariik – Sitsiilia maakond – Maakonna energeetika ja avalike teenuste amet (Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’) – energeetika osakond (Dipartimento Regionale dell’Energia) – Maagaasi- ja naftavarude ning maapõueenergia teenistus (Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia) (U.R.I.G.)