Kirjalik küsimus E-010064/10 Georgios Papanikolaou (PPE) ja Konstantinos Poupakis (PPE) komisjonile. Mobiiltelefoni kasutamise mõju laste vaimsele arengule