Kohtuasi T-41/09: Üldkohtu 28. märtsi 2012 . aasta otsus — Hipp versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nestlé (Bebio) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Bebio taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk ja varasem rahvusvaheline sõnamärk BEBA — Osaline registreerimisest keeldumine — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))