Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9690 – Savencia/Compagnie des Fromages et Richesmonts) (Text av betydelse för EES) 2020/C 219/03