Kirjalik küsimus E-010071/11 Lorenzo Fontana (EFD) komisjonile. VP/HR – Islami õiguse rakendamise tagajärjed Liibüas pärast kolonel Gaddafi surma