Komisjoni määrus (EL) nr 1348/2011, 13. detsember 2011 , millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel hirvkalalaste püük VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes