Cauza C-369/09 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 martie 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (fostă Majątek Hutniczy sp. z o.o.)/Comisia Europeană (Recurs — Ajutoare de stat — Decizia Comisiei — Constatare a incompatibilității unui ajutor cu piața comună — Dispoziție de recuperare a ajutorului — Principiile securității juridice și neretroactivității — Principiul protecției încrederii legitime — Stabilirea caracterului „adecvat” al ratei dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor)