Asia C-369/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.3.2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp. ja ISD Polska sp. z o.o. (aiemmin Majątek Hutniczy sp. z o.o.) v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Komission päätös — Tuen toteaminen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Määräys tuen takaisinperimisestä — Oikeusvarmuuden ja taannehtivuuskiellon periaatteet — Luottamuksensuojan periaate — Tukien takaisinperintään sovellettavan korkokannan asianmukaisuuden määrittäminen)