Kohtuasi C-369/09 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 24. märtsi 2011 . aasta otsus — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ja ISD Polska sp. z o.o. (varem Majątek Hutniczy sp. z o.o.) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Komisjoni otsus — Abi ühisturuga kokkusobimatuks tunnistamine — Abi tagastamise korraldus — Õiguskindluse ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte — Abi tagastamisele kohaldatava intressimäära „kohasuse” kindlakstegemine)