Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi vahel seoses Filipiini Vabariigi osalemisega Euroopa Liidu järelevalvemissioonil Acehis (Indoneesia) (Acehi järelevalvemissioon – AJM)