Komisjoni otsus, 15.09.2010, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5911 - TENNET / ELIA / GASUNIE / APX-ENDEX) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)