Kirjalik küsimus E-2438/10, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile. Geograafiliste tähiste kaitse