Riigiabi – Saksamaa – Riigiabi C 40/09 ( ex N 555/09) – Täiendav abi ettevõtjale WestLB AG seoses varade üleandmisega – Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohaselt (EMPs kohaldatav tekst)