Kohtuasi C-366/11: 8. juulil 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik