/* */

Euroopa Liidu põhiõiguste harta#III JAOTIS - VÕRDSUS#Artikkel 20 - Võrdsus seaduse ees