Komisjoni otsus, 27.01.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6449 - DCC ENERGY / SWEA ENERGI) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)