Kirjalik küsimus E-0612/10, mille on esitanud Richard Seeber (PPE) komisjonile. ELi Doonau piirkonna strateegia