Kohtuasi C-426/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 12. augustil 2011 — Mark Alemo-Herron jt versus Parkwood Leisure Ltd