Kohtuasi T-629/11: 5. detsembril 2011 esitatud hagi — Biogas Nord Anlagenbau versus komisjon