Kirjalik küsimus E-008960/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) komisjonile. Borssele tuumaelektrijaamaga seotud aktsiatehing – võimalik riigiabi