Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 din Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic interimar dintre Uniunea Europeană și statele din Africa de Est și de Sud privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă – Cumulul dintre Republica Mauritius și Republica Botswana, Republica Camerun, Republica Guinea, Republica Kenya, Regatul Lesotho, Republica Madagascar, Republica Mozambic, Republica Namibia, Republica Seychelles, Republica Africa de Sud, Regatul Eswatini, Republica Zimbabwe și țările și teritoriile de peste mări ale Regatului Țărilor de Jos