Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit naatriumglükonaadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks