Kirjalik küsimus E-001429/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) komisjonile. Pangandussüsteemi reformipoliitika kooskõlastamine