Üldkohtu (viies koda) otsus, 12.9.2012 Üldkohtu (viies koda) otsus, 12.9.2012.#Duscholux Ibérica, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).#Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering – Ühenduse kujutismärgi duschy taotlus – Varasem ühenduse kujutismärk DUSCHO Harmony – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b – Põhjendamiskohustus – Määruse nr 207/2009 artiklid 75 ja 76.#Kohtuasi T-295/11.