Komission asetus (EY) N:o 1075/2008, annettu 31 päivänä lokakuuta 2008 , vilja-alalla 1 päivästä marraskuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta